Obavljamo uslugu prometa nekretnina samo za poznate naručitelje (kupnja
ili prodaja nekretnina u slučaju kada za nekretninu postoji uredna dokumentacija - izvod iz zemljišne knjige, građevinska dozvola i si.). Također obavljamo uslugu provjere dokumentacije - da li je predmetna nekretnina uknjižena, etažirana, izvedena u skladu s građevnom dozvolom i sl.

Procjene nekretnina radimo u svrhu ishođenja hipotekarnih kredita kod
banaka, diobe vlasništva, iskazivanja kupoprodajne cijene i dr. Etažiranje je postupak uspostave vlasništva nad posebnim dijelom nekretnine. Radimo uslugu izrade plana posebnih i zajedničkih dijelova nekretnine sa izračunom korisnih površina svih dijelova i prijedlog uknjižbe.